Stipendiater för 2018/2019 års ansökningsperiod har utsetts. Totalt registrerades 948 ansökningar hösten 2018. Av dessa har 122 stipendiater valts ut.

Nästa ansökningsperiod öppnar den 15 augusti och pågår till den 15 oktober 2019. Ansökningsformulär kommer då att finnas tillgängligt för nedladdning på hemsidan.

Motivering till avslag lämnas ej.

Återrapportering av hur beviljade bidrag har använts är frivilligt, men uppskattas.


 

Ansökan

Ansökningsformuläret kommer att finnas tillgängligt här under ansökningsperioden. Nästa period startar 15 augusti 2020 (och stänger 15 oktober 2020) På sidan Ansökan kan du läsa om de kriterier som gäller.

Fredrika Bremer Förbundets Stipendiestiftelse • Östermalmsgatan 33, 1tr. • 114 26 Stockholm