Stipendiater för 2022/2023 års ansökningsperiod har utsetts. Totalt registrerades 798 ansökningar hösten 2022. Av dessa har 135 stipendiater valts ut. 

Nästa ansökningsperiod öppnar den 15 augusti och pågår till den 15 oktober 2023. Ansökningsformulär kommer då att finnas tillgängligt för nedladdning på hemsidan.

Motivering till avslag lämnas ej.

Återrapportering av hur beviljade bidrag har använts är frivilligt, men uppskattas.


 

Ansökan

Ansökningsformuläret kommer att finnas tillgängligt här under ansökningsperioden.

Nästa period startar 15 augusti 2023
(och stänger 15 oktober 2023).

På sidan Ansökan kan du läsa om de kriterier som gäller.