Ansökningsperioden pågår från den 15 augusti till den 15 oktober 2021. Ansökningsformuläret finns tillgängligt för nedladdning på hemsidan.

Besked lämnas senast februari 2022. Motivering till avslag lämnas ej.

Återrapportering av hur beviljade bidrag har använts är frivilligt, men uppskattas.


 

Ansökan

Ansökningsformuläret finns nu tillgängligt.

Pågående ansökningsperiod stänger 15 oktober 2021. På sidan Ansökan kan du ladda ner ansökningsformuläret och läsa om de kriterier som gäller.

Fredrika Bremer Förbundets Stipendiestiftelse • Östermalmsgatan 33 • 114 26 Stockholm