Stipendiater för 2020/2021 års ansökningsperiod har utsetts. Totalt registrerades 210 ansökningar hösten 2020. Av dessa har 19 stipendiater valts ut.

Nästa ansökningsperiod öppnar den 15 augusti och pågår till den 15 oktober 2021. Ansökningsformulär kommer då att finnas tillgängligt för nedladdning på hemsidan.

Motivering till avslag lämnas ej.

Återrapportering av hur beviljade bidrag har använts är frivilligt, men uppskattas.


 

Ansökan

Ansökningsformuläret kommer att finnas tillgängligt här under ansökningsperioden. Nästa period startar 15 augusti 2021 (och stänger 15 oktober 2021).

Fredrika Bremer Förbundets Stipendiestiftelse • Östermalmsgatan 33 • 114 26 Stockholm