Ansökningsperioden är nu avslutad. Beslut om stipendiater för 2021/2022 års ansökningsperiod tas i februari 2022 och alla får då svar oavsett om man tilldelas stipendium eller inte.

Nästa ansökningsperiod startar den 15 augusti 2022. Ansökningsformulär kommer då att finnas tillgängligt för nedladdning på hemsidan.

Motivering till avslag lämnas ej.

Återrapportering av hur beviljade bidrag har använts är frivilligt, men uppskattas.


 

Ansökan

Ansökningsformuläret kommer att finnas tillgängligt här under ansökningsperioden.

Nästa period startar 15 augusti 2022 (och stänger 15 oktober 2022).

På sidan Ansökan kan du läsa om de kriterier som gäller.

Fredrika Bremer Förbundets Stipendiestiftelse • Östermalmsgatan 33 • 114 26 Stockholm