Sophie Adlersparre, FBF Stipendiestiftelse
Sophie Leijonhufvud – Adlersparre (Esselde), porträttfotografi från ca 1865, beskuret. Fotograf Bertha Valerius.

Stipendiestiftelsen delar årligen ut studiestipendier till unga heltidsstuderande kvinnor på högskolenivå.

Ansökningsperiod 2021: 15 augusti–15 oktober 

Stipendiestiftelsen instiftades 1887. Initiativtagare var Sophie Leijonhufvud – Adlersparre (Esselde). Hon var en ledande kraft inom kvinnorörelserna på 1800-talet och startade bland annat Svenska Röda Korset och Handarbetets Vänner innan hon lade grunden till Fredrika Bremer Förbundet 1884, och kort därpå Stipendiestiftelsen.

Genom åren har stiftelsen fått en mängd donationer, flera avsedda för särskilda yrkesutbildningar för kvinnor. Dessutom finns ett antal stipendier för dem som är både födda och uppvuxna i samma län.

Ansökan

Ansökningsformuläret kommer att finnas tillgängligt här under ansökningsperioden.

Nästa period startar 15 augusti 2022 (och stänger 15 oktober 2022).

På sidan Ansökan kan du läsa om de kriterier som gäller.

Fredrika Bremer Förbundets Stipendiestiftelse • Östermalmsgatan 33 • 114 26 Stockholm