Sophie Adlersparre, FBF Stipendiestiftelse
Sophie Leijonhufvud – Adlersparre (Esselde), porträttfotografi från ca 1865, beskuret. Fotograf Bertha Valerius.

Stipendiestiftelsen delar årligen ut studiestipendier till unga heltidsstuderande kvinnor på högskolenivå.

Ansökningstid 2020: 15 september–15 oktober 

Stipendiestiftelsen instiftades 1887. Initiativtagare var Sophie Leijonhufvud – Adlersparre (Esselde). Hon var en ledande kraft inom kvinnorörelserna på 1800-talet och startade bland annat Svenska Röda Korset och Handarbetets Vänner innan hon lade grunden till Fredrika Bremer Förbundet 1884, och kort därpå Stipendiestiftelsen.

Genom åren har stiftelsen fått en mängd donationer, flera avsedda för särskilda yrkesutbildningar för kvinnor. Dessutom finns ett antal stipendier för dem som är födda och uppvuxna i ett och samma län.

Ansökan

Ansökningsformuläret kommer att finnas tillgängligt här under ansökningsperioden. Nästa period startar 15 september 2020 (och stänger 15 oktober 2020). På sidan Ansökan kan du läsa om de kriterier som normalt gäller.


OBS!

På grund av det rådande ekonomiska läget kommer vi sannolikt inte att kunna dela ut lika många stipendier som de senaste åren. Vi kommer förmodligen därför behöva ändra kriterierna inför årets ansöknings­period.
Eventuella nya tillfälliga kriterier kommer att publiceras på hemsidan 1 september 2020.

Fredrika Bremer Förbundets Stipendiestiftelse • Svartmangatan 16, 1 tr • 111 29 Stockholm