Sophie Adlersparre, FBF Stipendiestiftelse
Sophie Leijonhufvud – Adlersparre (Esselde), porträttfotografi från ca 1865, beskuret. Fotograf Bertha Valerius.

Stipendiestiftelsen delar årligen ut studiestipendier till unga heltidsstuderande kvinnor på högskolenivå.

Ansökningstid 2020: 15 september–15 oktober 

Stipendiestiftelsen instiftades 1887. Initiativtagare var Sophie Leijonhufvud – Adlersparre (Esselde). Hon var en ledande kraft inom kvinnorörelserna på 1800-talet och startade bland annat Svenska Röda Korset och Handarbetets Vänner innan hon lade grunden till Fredrika Bremer Förbundet 1884, och kort därpå Stipendiestiftelsen.

Genom åren har stiftelsen fått en mängd donationer, flera avsedda för särskilda yrkesutbildningar för kvinnor. Dessutom finns ett antal stipendier för dem som är födda och uppvuxna i ett och samma län.

Ansökan

Nu kan du ladda ner ansöknings­formuläret. Ansöknings­perioden stänger den 15 oktober 2020. Ladda ner formulär och läs instruktionerna under ANSÖKAN.

OBS!

På grund av pandemin och det rådande ekonomiska läget kommer vi inte 2020/2021 att kunna dela ut lika många stipendier som de senaste åren. Vi har bara möjlighet att dela ut från ett fåtal av våra 20 stiftelser vilket innebär att kriterierna för att vara behörig att söka har blivit snävare. Se mer under GRUNDKRAV.

Fredrika Bremer Förbundets Stipendiestiftelse • c/o Qnutpunkten • Svartmangatan 16, 1 tr • 111 29 Stockholm