Ansökningsformuläret är tillgängligt här mellan 15 september och 15 oktober.

 

Vi behöver en del personliga uppgifter för att kunna bedöma ansökningarna. Information om hur vi behandlar dessa finns under fliken Behandling av personuppgifter.

Observera att vi inte tar emot ansökningar eller personuppgifter via e-post. Ansökningar måste postas, se nedan. Ansökningar som mejlas in beaktas inte och sparas ej.

Spontanansökningar utanför ansökningsperioden beaktas inte. Sådana ansökningar per post destrueras, de per mejl sparas ej.

Ansökan ska innehålla:

  1. Ansökningsformulär, komplett ifyllt och personligen undertecknat.
  2. Personligt brev om vad du vill med dina studier och varför du söker stipendiet, 1-2 sidor.
  3. Kort CV
  4. Personbevis, med medborgarskap och födelseort angivet. Beställs från skattemyndigheten och ange att det ska ges till Fond/stiftelse. Välj sedan det alternativ som visar födelseort.
  5. Registrering vid högskola/universitet, bevis på att du har registrerat dig som studerande innevarande hösttermin (ej antagningsbesked).
  6. Studiemeritförteckning eller studieintyg, aktuell från pågående utbildning, som verifierar antalet högskolepoäng som fyllts i ansökningsformuläret, och i förekommande fall betyg på avklarade kurser. Är betygen från annat land, medsänd betygsskala. För dem som studerar på masternivå, bifoga även betygen från kandidatutbildningen. För utbildningar utan graderade betyg bör om möjligt bifogas omdömen. Doktorander behöver också bifoga ett handledaromdöme som bilaga 6.
  7. Avgångsbetyg från gymnasiet där studieorten anges (en del av de 21 stiftelser som ingår i Fredrika Bremer Förbundets Stipendiestiftelse är knutna till vissa orter).
  8. Operastuderande måste bifoga inspelning i form av ljudfil/er, max 8 MB. Vid övriga konstnärliga utbildningar bör kopior/inspelningar av arbetsprover bifogas. Om arbetsprover består av rörliga bilder eller ljud, hänvisa gärna till en länk om möjligt. Annars kan ljudfiler, max 8 MB, mejlas in (Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.). Inmejlade filer sparas separat och öppnas av desamma som läser ansökan. Filerna sparas inte efter ansökningsperiodens slut. Övriga eventuella intyg från tidigare praktik/anställning med anknytning till utbildningen kan bifogas som separat bilaga (gäller alla sökande). Budget är inget krav men kan bifogas som separat bilaga (gäller alla sökande).

Observera Datainspektionens rekommendationer angående personuppgifter och e-post: ”Använd aldrig e-post när du behöver skicka känslig information eftersom detta inte är ett tillräckligt säkert sätt.” Om du känner dig osäker kan du posta filer på USB-minne. Om röstprov och andra inspelningar av arbetsprover finns öppet på Internet (via länk), hänvisa till detta så behöver inga filer skickas in.

Komplett ansökan, enligt ovan, ska vara Fredrika Bremer Förbundets Stipendiestiftelse tillhanda som brev senast 15 oktober. Infaller denna dag på en lördag eller söndag utsträcks ansökningstiden till följande måndag.

Sökande som befinner sig utomlands måste också skicka per post. Om man hellre vill att någon anhörig postar från Sverige går det bra att fylla i ansökningsformuläret och skriva under för att sedan skanna detta till anhörig.

Observera att det inte finns någon reception som kan ta emot ansökningar. Man kan alltså inte lämna in ansökan personligen. Skicka ej som rek.

Ofullständigt frankerade försändelser löses inte ut. Ofullständigt ifyllda ansökningar behandlas ej.

Ansökan

Ansökningsformuläret kommer att finnas tillgängligt här under ansökningsperioden. Nästa period startar 15 september 2020 (och stänger 15 oktober 2020). På sidan Ansökan kan du läsa om de kriterier som normalt gäller.


OBS!

På grund av det rådande ekonomiska läget kommer vi sannolikt inte att kunna dela ut lika många stipendier som de senaste åren. Vi kommer förmodligen därför behöva ändra kriterierna inför årets ansöknings­period.
Eventuella nya tillfälliga kriterier kommer att publiceras på hemsidan 1 september 2020.

Fredrika Bremer Förbundets Stipendiestiftelse • Svartmangatan 16, 1 tr • 111 29 Stockholm