Grundkrav för ansökan

Fredrika Bremer Förbundets stipendiestiftelse delar, en gång per år, ut studiestipendier till unga studerande kvinnor. Sökande ska vara högst 35 år och vid ansökningstillfället vara heltidsstuderande och minst ha påbörjat tredje utbildningsåret på en eftergymnasial utbildning, klarat motsvarande 120 högskolepoäng vid höstterminens början, alternativt genomfört halva utbildningen ifall den är två- eller treårig.

Praktik och förberedande kurser räknas inte in. Studierna måste vara på heltid och minst pågå till 1 maj nästa år. Endast doktorander som är helt utan ekonomiskt stöd eller lön kan söka.

Svensk medborgare kan söka för utbildning både i Sverige och utomlands. Utländsk medborgare kan söka om hela utbildningen görs i Sverige.

I Fredrika Bremer Förbundets Stipendiestiftelse ingår 20 stiftelser. Dessa listas under sidan “Stiftelser”.

Ansökning

Ansökningsformuläret är tillgängligt fr.o.m. 15 augusti t.o.m. 15 oktober. På sidan Ansökan kan du läsa om de kriterier som gäller.